• Admin

Vad gör elevforum?


Det har skolans elever fått svar på idag! Elevforum från förra läsåret har besökt alla klasserna och informerat om deras arbete i Elevforum. Som klassens representant i Elevforum, förmedlar man klassens åsikter och förslag från klassrådet till Elevforums träffar. Dessa möten sker en gång i månaden med dagordning, ordförande och sekreterare. Efter mötet tar representanterna med sig protokollet tillbaka till klassen och framför ev åsikter till rektor och pedagoger samt tar tag i saker som måste ordnas. Enligt dagordningen diskuterar vi inne och utemiljön, Greta-arbetet och Grön Flagg samt övriga frågor. Det nu dags att välja nya klassrepresentanter till Elevforum, detta kommer ske på SO-lektionerna. 


31 visningar

Kontakta oss

© Copyright 2017 by Önums friskola.

Tel: 0512-10239

E-post: info@onumsfriskola.se

Rektor Aina Västfält

Tel: 070-888 03 66

Adress

Önum Djäknagården 1

534 91 Vara