• Admin

The Sandwich Bar

På engelskan leker vi in ord och fraser i f-klass, åk 1 och 2 på onsdagar. Vi har under ett par veckor jobbat med ord som hör till hemmet och idag jobbade vi extra med vad som kan ske i köket. Vi lärde oss en ny sång, öppnade en Sandwich Bar, beställde och gjorde smörgåsar till varandra på engelska, spelade memory med frukostord och jobbade med engelska appen FunEnglishLearning. Breadroll, sandwich or bread and butter? What would you like? I would like... Can I have----please? Ham, tomato and cheese please! I like egg and cucumber on my sandwich. Thank you! How much?


8 visningar

Kontakta oss

© Copyright 2017 by Önums friskola.

Tel: 0512-10239

E-post: info@onumsfriskola.se

Rektor Aina Västfält

Tel: 070-888 03 66

Adress

Önum Djäknagården 1

534 91 Vara