top of page

År 5 gör upp eld och täljer grillpinnar!

I kunskapskraven för betyg A i idrott och hälsa står det att eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.


Årskurs 5 har testat på att tända en eld med hjälp av torra kvistar. De har också täljt grillarpinnar som de sedan använt för att grilla med.

Vi har också pratat om vikten att man äter varierade och balanserade måltider.Commenti


bottom of page