top of page

klass 4-6 vecka 42


Hej, nu är hösten här med regn och rusk, men också klara soliga dagar med vackra höstfärger. Vid den här tiden blir vi lätt både smutsiga och våta. Därför kan det vara bra med inneskor och ett ombyte i väskan. Regnkläder behövs vissa dagar…

I svenska arbetar vi med tema älgar. Vi har sett filmer och läst olika slags texter och gjort tankekartor som vi fyllt med fakta. Med hjälp av dessa skriver vi nu egna faktatexter om älgen. Arbetet fortsätter fram till lovet med argumentation för och emot älgjakt, olika texttyper och källkritik.

I so arbetar vi vidare med geografi. Vi tränar på att förstå och tolka olika slags kartor och karttecken. Vi tränar på namngeografi och i Geografens Testamente har vi besökt slätter, öar, sjöar, skogar, fjäll och vår långa kust. Vi har lärt oss mycket om hur olika det ser ut i vårt land. Nu närmar sig resans slut. Efter lovet kommer vi att gå över till historia.

Vi vill påminna om skolinspektionens enkät – www.skolinspektionen.se/skolenkaten lösen: VJCNan. En gång för varje barn du/ni har på skolan!

Eleverna i klass 6 har fått med sig dagar för nationella prov i svenska, matte och engelska. Dessa dagar beviljas ingen ledighet. I engelska har de ingen specifik läxa vecka 42, men kan gärna arbeta med följande sidor www.learnenglishkids.britishcouncil.org http://www.kimstudies.com. På youtube sök alphabet. De muntliga delproven i engelska genomförs vecka 47.

Bad på idrottslektionerna sker vecka 45 klass 6, vecka 46 klass 5 och vecka 47 klass 4.

Stort tack till de barn och föräldrar som gjorde i ordning kingplaner i onsdags kväll och torsdag rast! Mycket uppskattat!

Vecka 42:

Läsläxa – En kvart om dagen vecka 42-43

måndag: gul klass får besök av elever från barn- och fritidsprogrammet som håller lektion om Bris.

onsdag: idrott, engelska klass 4+5, 6:or inför NP se ovan.

torsdag: skolsköterska

fredag: nomp

Trevlig helg! Moa, Helena, Ulrika och Anna


bottom of page