Bibeläventyret pågår...


3-4:or har just nu besök av Sofia som tar med oss ut på ett bibeläventyr!