top of page

Samarbete med bokstäver


Vi arbetar med bokstaven O. Eleverna delas in i grupper - 4 och 4, där de tillsammans kommer på ord där O finns med. Viktigt att alla är delaktiga och får säga minst ett ord var. 


bottom of page