top of page

Elevinflytande på slöjden idag.


Idag fick eleverna i gröna klassen vara med och påverka lektionen i slöjd. Den varade endast i 30 minuter eftersom vi gick på morgonsamling kl 9:10.

Eleverna bestämde att vi skulle spela memory och jag som slöjdlärare lärde mig en ny lek av eleverna.

Leken går till så att två kompisar lämnar rummet, vi andra parar ihop oss med en kompis och tillsammans två och två bestämmer vi oss för ett slöjdord. När detta moment är avklarat sprider vi ut oss i rummet och välkomnar de andra två in i rummet. Dessa kompisar spelar nu memory mot varandra och ska försöka klura ut vilka kompisar som hör ihop. När spelet är slut går två nya kompisar ut och vi andra bildar nya par som väljer nya slöjdord.

Dagens lektion har stärkt elevernas förmåga att utöva elevinflytande samt befäst slöjdspecifika ord inom slöjdens material, redskap och tekniker.

På bilden spelar Ludwig och Lisa mot varandra.


bottom of page