top of page

Vad gör eleverna när det är riktigt kallt utomhus?


Några elever spelar fotboll, några målar med vattenfärger i snön. Snickarlådan med material, hammare, spik och såg står på snickarbänken utanför slöjden. Under hökens vingar kom är dagens rastlek. Det är som vanligt full fart ute på rasten.


bottom of page