Vad gör eleverna när det är riktigt kallt utomhus?


Några elever spelar fotboll, några målar med vattenfärger i snön. Snickarlådan med material, hammare, spik och såg står på snickarbänken utanför slöjden. Under hökens vingar kom är dagens rastlek. Det är som vanligt full fart ute på rasten.