top of page

Yoga


Denna vecka har båda klasser 4-6 fått prova på yoga tillsammans med Madeleine. Vi har läst och lärt om hinduism och buddhism där meditation och yoga är viktigt. Då var vi ju tvungna att prova på det! Det var väldigt uppskattat.

“Det här vill vi göra igen!”


bottom of page