top of page

Vi har gjort kikare och svärd


Vi har kollat på i-pad för att veta hur vi ska vika. Det heter origami. Vi tittar på Youtube. Det blev svärd som kan vara kikare. Det var lätt och vi kan göra det igen. Det är roligt att vika.

ALFONS och LIAM


bottom of page