top of page

Utematte i förskoleklassen


• Hitta något som är längre än decimeter, hitta något som är en halv meter... osv

• Vatten i din sko - hitta 10kompis

• Under hökens vingar kom - vilket tal?


bottom of page