Utomhuspedagogik med Englandsbesök


Den här veckan har vi 34 lärare från England som besöker oss och Broholmsskolan i Lidköping för att se hur vi jobbar med utomhuspedagogik. Ikväll har samtliga lärare haft en workshop och middag ihop där vi fick lära av varandra och delge varandra idéer.