top of page

Utomhuspedagogik med Englandsbesök


Den här veckan har vi 34 lärare från England som besöker oss och Broholmsskolan i Lidköping för att se hur vi jobbar med utomhuspedagogik. Ikväll har samtliga lärare haft en workshop och middag ihop där vi fick lära av varandra och delge varandra idéer.


bottom of page