top of page

Besök av politiker


Vi har haft besök av politiker för att skaffa sig mer kunskap om friskolans verksamhet.


bottom of page