Första parkett under mellanmålet!


Stubbenbarnen tittar nyfiket på grävskopan under dagens mellanmål