top of page

Hembrev v.38


Hej alla förskoleklassföräldrar!

Det har varit möte med Elevforum där alla klasser har en representant. När vi skulle utse förskoleklassens representant frågade vi eleverna vem som var intresserad att vara med. Det visade sig att det endast fanns en elev som kunde tänka sig uppdraget så det blev Arvid som kommer gå på dessa möten under läsåret. Här har eleverna möjlighet att ta upp sånt som de tycker är viktigt.

I fredags gick det årliga Önumsloppet av stapeln och vi kan tro att det var trötta barn på kvällen så tappert som de kämpade. Att sedan äta sin medhavda matsäck var en speciell och viktig stund för eleverna.

Även promenaden till Mossbrott var ett mycket positivt inslag då de fick träffa och gå tillsammans med sina faddrar som är eleverna i åk 5. Fråga dem gärna vem som är deras fadder.

I bokstavsarbetet har vi nu träffat ”Ankan Ada” där vi ser hur hon ser ut både som versal och gemen och hur hon låter. Vi formar oss, tittar på olika ordbilder som vi passar ihop med rätt bild. Vi arbetar också med olika övningar utifrån varje elevs nivå, viktigt att alla utvecklas utifrån sig själva och får rätt utmaning.

Vi arbetar också med berättarstruktur. Eleverna lyssnar på en saga, sedan får de rita eller skriva hur sagan började, vad hände sedan och hur slutade den.

På matteleken har vi jobbat med taluppfattning med talen 0, 1 och 2 på olika sätt, både praktiskt och i matteboken.

På naturen har vi bl.a tittat på vilka vattendjur som finns i dammar och ån i vår närhet. Sedan har vi tittat på filmer om dem och sett hur de lever. Vi har också gjort lekar som passar in i det vi jobbat med. Leken ”Kom alla mina barn” blev Grodpappan som ropade på sina grodyngel men de var rädda för vattendjuret Dykaren.

Promenaderna på torsdagar till skogen fungerar väldigt bra och det visar sig att de har väldigt bra ork. Där har vi nu pratat mycket om allemansrätten.

Torsdag i denna vecka blir det däremot ingen skog eftersom Minnesmästaren Jonas von Essen känd från talang på tv kommer till oss. Det är en del av det extra vi gör nu när skolan firar 25 år.

På musiken jobbar vi med ”veckans musikord” som under förra och denna veckan varit ackord och melodi. Förra veckan spelade vi ackord på ukulele och denna veckan melodi på piano. Vi avslutar alltid musiklektionerna med att eleverna får skriva veckans musikord på en lapp då blir det även lite träning på att stava.

En påminnelse om föräldramötet och årsmötet tisdag 2/10 kl 18.00 då vi hoppas träffa er alla och berätta mer om hur vi jobbar!

Hälsningar

Lena, Malin och Maja.


bottom of page