top of page

Skrivning i förskoleklassen


Vi "skriver" till bilder som visar olika händelser under första skolveckan. Eleverna väljer om de vill skriva eller rita.


bottom of page