top of page

Rosa väst = rolig rastaktivitet


Nytt för detta läsåret är att det varje dag ute på förmiddagsrasten även finns en rastpedagog som planerat och leder en aktivitet. Det kan vara allt från stafetter och lekar till såpbubblor och annat kul. Detta är ett positivt inslag för de som inte riktigt vet vad de vill göra.


bottom of page