top of page

Åk 3 har gjort egna spel.


Åk 3 har jobbat med att göra egna spel, målet var att skriva en instruktion så att kompisarna kan förstår hur spelet går till. De har också tillverkat egna spelplaner.

En rolig uppgift där vi får träna oss på att läsa och försöka förstå en instruktion. Det kräva också att vi kan samarbeta!

Lgr11 rev 2017

Centralt innehåll åk 1-3 Svenska

Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.


bottom of page