top of page

Besök från Wales


I tisdags eftermiddag kom vår vän Emilia med 20 lärare från Wales. Några elever i 5-6:an var guider och visade runt på skolan och förskolan.

Gul klass fick lära sig att räkna till tio och några bra fraser, till exempel diolch=tack. När eleverna gått hem fortsatte vi lärare att samverka och lära oss av varandra.

Diolch!


bottom of page