top of page

År 4 fixar pallar!


Idag har år 4 hjälpt till att skruva ihop pallar som ska finnas i klassrummen i skolhuset.

”Vilket håll ska skruven dras åt?” var en återkommande fråga. ”Samma håll som  klockan går” blev svaret. Bra när kapitlet i matematikboken handlar om analoga klockan


bottom of page