top of page

Förskoleklassen jobbar med  att göra sina egna ”meter”


En pärla = 1 cm

10 pärlor i samma färg = 1 dm

100 pärlor i 10 olika färger = 1 m

Samarbete, antalsuppfattning och matematiska begrepp! 


bottom of page