top of page

Nationella minoritetsspråk och grupparbete i gul klass


Vi lär oss om de nationella minoritetsspråken, finska, meänkieli, samiska, romani chib och jiddisch. Bra jobbat i alla grupper - ansvar och studiero. 


bottom of page