Naturpromenad till Genitz damm.


Vi är vid Genitz tre fina dammar. Barnen såg det rena vattnet som rann ut i den bruna Afsån.