top of page

Elevforum


Idag sammanstrålade klassernas representanter till Elevforum. 6:ornas representanter var ordförande och sekreterare till dagens möte. Ordförande har ansvar för att alla ska få lika stort talutrymme och att det som vi pratar om är viktigt och relevant för elevernas vardag. Sekreteraren har den svåra uppgiften att dokumentera allt som sägs och bestäms. Vi börjar varje Elevforum med att gå igenom föregående protokoll. Efter det är det dags att ta del av klassernas klassrådsprotokoll. En stor del av dagens möte förberedde vi inför skolans nästa morgonssamling den 21/3 som Elevforum ska ansvara för.


bottom of page