Kängurutävling 2019


Avsikten med Kängurun är att stimulera intresset för matematik genom bra problem som är tänkta att väcka nyfikenhet och lust att lära matematik. 

Tävlingen är också ett sätt att göra något särskilt i samband med matematik, en möjlighet att uppmärksamma matematikämnet. Tanken är att problemen sen ska utgöra underlag för många intressanta lektioner. 


Senaste inläggen

© Copyright 2017 by Önums friskola.

Tel: 0512-10239

E-post: info@onumsfriskola.se

Rektor Aina Västfält

Tel: 070-888 03 66

Önum Djäknagården 1

534 91 Vara