Husvisning år 3


Idag har år 3 visat upp sina hus som de byggt under vårterminen. 

De övriga eleverna på skolan som hade möjlighet att komma, fick rösta på det finaste huset och det hus som hade smartast lösningen. I kursplanen i teknik står det att eleverna ska arbeta med ”Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.” Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.” 


Senaste inläggen

© Copyright 2017 by Önums friskola.

Tel: 0512-10239

E-post: info@onumsfriskola.se

Rektor Aina Västfält

Tel: 070-888 03 66

Önum Djäknagården 1

534 91 Vara