top of page

Husvisning år 3


Idag har år 3 visat upp sina hus som de byggt under vårterminen. 

De övriga eleverna på skolan som hade möjlighet att komma, fick rösta på det finaste huset och det hus som hade smartast lösningen. I kursplanen i teknik står det att eleverna ska arbeta med ”Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.” Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.” 


bottom of page