top of page

Naturdag 4-6:or


Vi har varit ute på skolgården hela förmiddagen. Vi har gått en tipspromenad om allemansrätten. Trädgårdslanden har blivit fina och vi har kollat trafiken vid skolan genom att räkna bilar.

En fantastisk dag! 


bottom of page