top of page

Besök av lärare från England.


Den 5 och 6 maj hade Önums friskola besök av lärare från England. Elever och lärare från Önums friskola undervisade i utomhuspedagogik på mossbrott. Lärarna fick se olika lektioner från 3 åringen upp till 12 åringen. Detta ingår i en av LEAPs kurser som Önums friskola har varit med i 3 år i rad.


bottom of page