top of page

År 6 på orientering i Ryda


Idag är årskurs 6 i Ryda för att testa på orientering i okänd terräng. Det får träna på olika karttecken, lära sig passa kartan och lära sig att använda kompass. Det kommer också få testa på en orienteringsbana i skogen. I det centrala innehållet i idrott och hälsa årskurs 4-6 ska eleverna lära sig: ”Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.” För betyget A i årskurs 6 ”Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler. Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.” 


bottom of page