top of page

Pärlpattor i långa rader!


I förskoleklassen finns just nu ett stort intresse för att ”pärla”. De använder i-pads för att googla fram bilder att titta på.

Förutom att det är en lustfylld aktivitet stimulerar eleverna sitt matematiska tänkande, skrivande och användning av digitala verktyg. 


bottom of page