top of page

Ukuleletime!


Det gäller att börja träna i tid! 

”Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter ackord med flyt”

Kunskapskrav i slutet av årskurs 6

(Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet) 


bottom of page