Ukuleletime!


Det gäller att börja träna i tid! 

”Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter ackord med flyt”

Kunskapskrav i slutet av årskurs 6

(Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet) 


Senaste inläggen

© Copyright 2017 by Önums friskola.

Tel: 0512-10239

E-post: info@onumsfriskola.se

Rektor Aina Västfält

Tel: 070-888 03 66

Önum Djäknagården 1

534 91 Vara