top of page

Besök av Erik Brink


4-5:or har fått lära sig mer om hur det är att arbeta som grisbonde. Tack Erik! 


bottom of page