top of page

Engelska med 5:or


Vi arbetar med förmågan att tala engelska genom drama, rita och gissa eller fråga efter nummer och bokstäver. 


bottom of page