top of page

Vecka 48


Hej!

Den här veckan har 6:orna börjat med de muntliga nationella proven i engelska. Dessa genomförs parvis och det var ett gäng nervösa elever som kom till konferensrummet. Det är fantastiskt att få sitta med och lyssna på deras samtal som hålls helt på engelska. Nästa vecka fortsätter vi med muntliga delprov i matematik på måndag och tisdag.

I SO har eleverna fått ett test som handlar om medeltiden. Det innehöll olika delar av det vi arbetat med under arbetsområdet. En del av oss kan bäst visa sina kunskaper muntligt och andra behöver få visa dem skriftligt – skolan måste ge eleverna olika möjligheter att visa vad de kan. Kraven ökar i takt med ålder, 4-5:or kommer att läsa och lära mer om historia under mellanstadiet och få fler tillfällen att visa sina kunskaper och förmågor. En fördel med att arbeta åldersblandat är att eleverna även lär av varandra. De kan höra klasskompisar resonera kring likheter och skillnader, orsaker och konsekvenser. Alla jobbar på bra, visar stort intresse och vilja att lära.

På måndag är eleverna i Vara kommuns skolor lediga, men vi har vanlig skoldag! Välkomna!

Vi vill också påminna om skolenkäten på Skolinspektionen. För att vi ska kunna se ett resultat för Önums Friskola måste ett visst antal ha svarat, annars finns det för litet underlag. Så in och svara!! Kom igen! Ni har fram till nästa fredag på er.

Vecka 48

måndag: idrott för klass 4 – NP ma klass 6

tisdag: NP ma klass 6

onsdag: idrott för klass 5-6 – engelska glosor klass 6

fredag: engelska glosor klass 5 – Nomp för alla


bottom of page