top of page

Vad vi arbetar med på förskolan


Välkommen till Önums friskola! Där förskolan består av tre avdelningar, Stubben, Myrstacken och Å-sidan.

Förskolan arbetar utifrån läroplanen för förskolan 2018, Skollagen och vår likabehandlingsplan. Utifrån detta sätter vi upp mål i så kallas systematiskt kvalitetsarbete. Tillsammans arbetar avdelningarna med olika projekt som utgår från ”Vännerna i Kungaskogen”. Det handlar om olika djur som har olika egenskaper och hur vi är mot varandra. Där även vår Önumsanda (se bilaga i likabehandlingsplanen på hemsidan) kommer in. Önumsandan är gemensamt för både barn, elever och personal på förskola och skolan, här arbetar vi med en modell som heter Greta. Barnkonventionen är också en naturlig del i detta.

Läsa böcker, teatrar och pyssel är olika aktiviteter som genomförs utifrån temat. Här arbetar vi både gemensamt mellan avdelningar och var för sig på avdelningarna och ett visst samarbete med förskoleklass och skola.

Grön flagg är en annan utgångspunkt som förskolan och skolan arbetar med. Inom arbetet med grön

flagg på förskolan är nuvarande tema djurens välmående som genomsyrar detta arbete som även går ihop med ”Vännerna i Kungaskogen”.


bottom of page