top of page

Hembrev 4-6


Hej!

Idag har Stefan Janson varit här och berättat om sina resor till olika länder i Afrika, bl a Namibia, Etiopien och Botswana. Han visade fina foton på djur och människor och berättade om upplevelser och möten med olika folkslag. Mycket intressant!

I NO:n arbetar vi med astronomi – läran om rymden och universum. Vi lär oss om varför vi har år, årstider, månader, dygn, natt och dag. Vi har målat vårt solsystem med solen och de åtta planeterna + Pluto och satt upp på väggen i klassrummet. Vi tar reda på fakta om solen, månen och jorden och nästa vecka ska vi lära oss mer om människan i rymden. På quizlet.com tränar vi begrepp. Det finns två olika varianter; Astronomi A (grundläggande begrepp) och Astronomi A+B (för de som vill lära sig lite mer). Vi har gått igenom detta tillsammans och alla kommer att få det som läxa till torsdag v.6.

Åk 6 arbetar med algebra i matematiken. Vi lär oss beskriva hur mönster växer och hur man kan skriva uttryck som sedan kan användas i ekvationer. Prov på detta samt kapitlen 3 (Geometri) och 4 (Koordinatsystem och lägesmått) på fredag v.5!

I ämnet bild tränar vi på att rita cirklar med passare och färglägga med vattenfärg i olika färger och nyanser. De färdiga resultaten sitter på väggen i korridoren!

V.5-10 kommer Martin Hallin hit och gör sin VFU (verksamhetsförlagda utbildning). Martin utbildar sig till lärare och har varit här under tidigare VFU-perioder så några av eleverna känner igen honom.

Utvecklingssamtalen fortsätter v. 5-6. Välkomna!

v.5

m: 4: idrott Alléhallen

ti:

o: 6: språkval, engelskaläxa - tidsuttryck, 5-6: idrott Alléhallen

to:

f: 4: matteläxa (tid), engelskaläxa (djur), 5-6: nomp, 86. språkval, matteprov kap 3-5.

Trevlig helg!

Anna, Ulrika och Helena


bottom of page