top of page

Att stå framför klassen


Förskoleklassen jobbar med att eleverna ska få känna sig trygga med att stå framför sina klasskamrater och berätta om något som de själva valt.


bottom of page