Att stå framför klassen


Förskoleklassen jobbar med att eleverna ska få känna sig trygga med att stå framför sina klasskamrater och berätta om något som de själva valt.