top of page

Utematte i förskoleklassen

Eleverna har gjort egna metrar och mäter saker de hittar på skolgården.

bottom of page