top of page

En aktiv solig idrottseftermiddag på Mossbrott!

När man går i årskurs 2 får man planera och leda en idrottslektion. Idag var det Lykke och Tuva som bjöd på stationsträning och leken "under hökens vingar kom" mm.

Årskurs 5-6 hade också sin idrott i solen på Mossbrott och även de hade en typ av stationer med olika motoriska moment på programmet.

bottom of page