Rörelsestund på gården

Stubben har haft rörelsestund ute på förskolegården. Vi startade med att röra oss till musik på olika sätt exempelvis trampa som ett troll. Tillsammans sprang vi sedan upp och ner för kullen. I läroplanen för förskolan (2018) står det "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning" (s. 13).

Senaste inläggen

© Copyright 2017 by Önums friskola.

Tel: 0512-10239

E-post: info@onumsfriskola.se

Rektor Aina Västfält

Tel: 070-888 03 66

Önum Djäknagården 1

534 91 Vara