top of page

Rörelsestund på gården

Stubben har haft rörelsestund ute på förskolegården. Vi startade med att röra oss till musik på olika sätt exempelvis trampa som ett troll. Tillsammans sprang vi sedan upp och ner för kullen. I läroplanen för förskolan (2018) står det "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning" (s. 13).

bottom of page