top of page

Modersmål i engelska

På modersmål engelska läser vi engelsk litteratur på läsloftet denna vecka. Efter en stunds läsande stoppar vi för att sammanfatta, reflektera över ord vi läst och läsa upp ett stycke ur boken vi tycker extra mycket om. Sedan fortsätter vi läsa en stund till. Här uppe på loftet är det härligt att vara!

bottom of page