top of page

Hembrev 4-6

Hej!

Denna vecka har vi haft en schemabrytande dag med GRETA och röjardag. Skolans elevforum hade planerat dagen som fokuserade på diskrimineringsgrunderna och gruppstärkande aktiviteter. Vi läste och såg på film, fick prova på hur det känns att inte kunna se eller höra och att ledsaga en vän genom en hinderbana. Eleverna i elevforum gjorde ett fantastiskt arbete både inne och ute. Efter lunch fortsatte de gruppstärkande aktiviteterna genom krattning på skolgården. Vi är ju faktiskt en naturskola! Fotbollsplanen och bandyplanen blev extra fina och vi hann prata mycket med varandra under tiden. Dagen avslutades med filmen The boy in the dress – kan pojkar ha klänning?

I vårt systematiska kvalitetsarbete arbetar vi med SMARTA mål, specifika, mätbara, ansvarstilldelade, realistiska, tidsanpassade samt accepterade mål. Här är läsårets mål för arbetslag 4-6:

  • Alla elever ska kunna redogöra för samt följa klassens regler. (GRETA)

  • Arbetslaget ska göra en treårsplan för tematiskt arbete.

  • Alla elever ska delta i alla fysiska aktiviteter. Alla elever ska kunna berätta om vad de behöver för att må bra. (Grön flagg)

  • Alla elever ska få information om minst fem olika yrkesgrupper samt gymnasievalet. (Skolan och omvärlden från förra läsåret)

Vårterminen blev inte som tänkt och målet för skolan och omvärlden fick lämnas. Vecka 4 kommer vi att göra ett nytt försök genom en temavecka där vi fokuserar på livsstil och hälsa. Vi önskar då få hjälp av er föräldrar att få inblick i olika yrken och arbetsuppgifter. Digitala möten eller intervjuer av era barn som redovisar för sina klasskamrater – vi är öppna för alla förslag. Hör av er om ni har möjlighet att ställa upp! Det är viktigt att eleverna informeras om alla möjligheter som finns i framtiden.

Vecka 48

onsdag: idrott klass 4, språkval klass 6, engelska glosor klass 5, NP 6 matte, bad klass 5

torsdag: idrott klass 5-6, engelska klass 6 Teams, 4:or – ta med kläder till musikalen - genrep

fredag: förhör Sveriges landskap www.seterra.com , musikal klass 4, nomp klass 4, musikuppgift på Teams klass 6

Trevlig helg! Martin, Sofia, Helena, Ulrika och Anna

bottom of page