Besök av Superbjörnen Tryggve

Vi på Åsidan har haft besök av Tryggve som gav oss ett uppdrag att forska och lära oss om de olika planeterna.