top of page

Hembrev 4-6

Hej!

Dags för höstlov, säkerligen efterlängtat av många. Nu kallas detta lov även för läslov enligt regeringsbeslut:

”Regeringen uppdrar åt Statens skolverk att genomföra kontinuerliga och långsiktiga insatser för att stärka läslovet från och med 2018. Syftet med insatserna är att väcka nyfikenhet för de möjligheter som skönlitteratur och sakprosa kan ge samt stimulera läsintresse hos barn och elever oavsett kön i förskola, förskoleklass, fritidshem samt grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola. I uppdraget ska folkbibliotekens och skolbibliotekens verksamhet särskilt beaktas. Målsättningen med uppdraget om insatserna är att etablera läslovet både som begrepp och företeelse.” https://www.regeringen.se/4a970a/globalassets/regeringen/dokument/utbildningsdepartementet/barn--och-ungdomsutbildning/uppdrag-om-insatser-for-att-starka-laslovet.pdf

Läsning är viktigt, så ta tillfället i akt och besök bibliotek, läs högt eller tyst och frossa i böcker, tidningar och andra texter under lovet.

Igår hade vi en fantastisk skogsdag hemma hos Sofia där vi fick prova på olika aktiviteter på stationer. Martin Karlsson från skogsbolaget Södra höll i en station och berättade fakta om träd där de bl.a. fick lära sig om äldsta trädet i världen och vad man kan tillverka av skog. De andra stationerna bestod av eldning, trangiakök, barnkonventionen, trädsorter och engelska skogsord.

v. 45

m. idrott åk 4

ti.

o. idrott åk 5-6, idrottsläxa, Vi i femman - åk 5

to.

fr nomp 4-6, SO-läxa - Quizlet

Ha ett härligt lov!

Anna, Helena och Ulrika

Comments


bottom of page