top of page

Hembrev 4-6

Hej!


I onsdags var författaren Camilla Linde här för andra och sista gången. Hon har träffat åk 5 och 6 och berättat om sig själv och sina böcker. Eleverna har också gjort skrivövningar och skrivit egna berättelser.


I no:n arbetar vi med värme och energi. Vi läser texter, arbetar i arbetsboken, ser på filmer och diskuterar. Vi gör undersökningar och tränar på att skriva laborationsrapporter med frågeställning, hypotes, genomförande, resultat och slutsats. Kommande veckor handlar om ljud och ljus. Bifogar ett dokument med målen för området. Prov på detta blir någon gång efter v.10.


Vi hälsar er välkomna till terminens utvecklingssamtal, antingen via Teams eller på plats i skolan. Några har redan haft samtal. Vi påminner er som ännu inte lämnat in önskemål om tider att göra det!


Åk 6 har nationella prov i svenska på tisdag och torsdag. Obs! Ingen idrott för dem på tisdag! Ta gärna med ett litet mellanmål dessa dagar.


Mellan vecka 3-9 har åk 4-6 elevledda lektioner i idrott och hälsa. Eleverna har blivit uppdelade i olika par/grupper och får tillsammans planera och leda varsin lektion för sin årskurs. Åk 4 har på måndagar medan åk 5-6 har tisdagar.


Karin har skickat en länk med en enkät från skolinspektionen till vårdnadshavare med elever i åk 5. Vi påminner er om att fylla i den – det är viktigt för oss att få ta del av era åsikter!


v. 6


m: 5 - idrott


ti: 4 - idrott, 6 - språkval, NP svenska


o: 4 - matteprov


to: 5 (Lönnen) - idrott, 6 - NP svenska, idrott


f:V.7 är det sportlov!


Trevlig helg!

Anna, Ulrika, Sofia och Helena

Comments


bottom of page