top of page

Hembrev vecka 18 4-6

Hej!

Igår hade vi haft en samverkansdag med fritids. Eleverna var på tre olika stationer med GRETA-arbete, programmering och experiment. Vi hoppas att de fick en intressant och givande dag med nya kunskaper och insikter.


Denna vecka har vi också haft prov på stormaktstiden i historia. Provet gav möjlighet att visa sina kunskaper på både grundläggande nivå och på en mer utvecklad nivå. Eleverna kommer att få ta med sina förhör hem när alla har genomfört det. För att bli godkänd behövdes 30 poäng av totalt 60, för klass 4 räckte det med 20 poäng. Några frågor var om-frågor:

Om … du levt i en adelsfamilj under denna tid, hur hade ditt liv förändrats? Om … du levt i en bondes familj under denna tid, hur hade ditt liv påverkats av krigen? Om … du varit en kvinna under stormaktstiden, hur hade ditt liv sett ut?

Be gärna era barn svara på frågorna. Genom repetition befäster vi kunskapar!

De elever som inte blivit godkända får ett nytt förhör i slutet av nästa vecka och det kommer att ske muntligt. De får med sig en lapp hem idag!


Vi har pratat med båda klasserna om hur vi är mot varandra. Vi ser ett ökat användande av svordomar och andra tråkiga ordval, taskiga kommentarer som kastas ut och rykten som sprids, att man skrattar åt varandra i stället för med varandra. Alla elever får i uppgift att under helgen prata med er vårdnadshavare om hur vi ska vara mot varandra. Vi behöver inte tycka om alla, men vi måste visa varandra respekt och detta gäller mot alla! Vi vuxna måste hjälpas åt för att få stopp på detta.


Vecka 18

Läsläxa en kvart om dagen vecka 18-20

måndag: klass 6 Teamsmöte med personal Alléskolan 8.45

tisdag: Elevforum 13.00

onsdag: språkval klass 6, NP matte klass 6 kl. 10-13, idrott klass 4

torsdag: läxförhör på ordklasser gul klass, idrott klass 5-6

fredag: språkval klass 6, GRETA-dag


Fira våren! Sofia, Helena, Ulrika och AnnaComments


bottom of page