top of page

Husvisning åk 3

Idag har åk 3 visat upp sina fina hus de har byggt och konstruerat under våren i tekniken. Alla elever har fått komma på visning där 3:orna fått förklara och visa hur de tänkt när de byggt, om det var svårt att bygga samt om det varit roligt! Man kunde rösta på den smartaste lösningen och de finaste huset.

Det var spännande och roligt tyckte alla 3:orna.
Comments


bottom of page