top of page

Kuben i Önum

Vi har arbetat med Rätten till utbildning artikel 26


Personalen har arbetat med materialet och filmen Hitta din inre Raoul och diskuterat i smågrupper och tillsammans. Med vårens händelser i Ukraina berörde den oss på ett starkt sätt. Detta material har även årskurs 5 arbetat med i sitt likabehandlingsarbete. Vi har på detta sätt lärt känna Raoul Wallenberg.

Varje avdelning har arbetat på olika sätt och har haft som mål att redovisa något arbete i Kuben. Vi har valt att inte ha Kuben öppen alla dagar för att det inte ska bli en lekplats. En gatupratare har fått bjuda in!

På förskolan har avdelningarna visat upp sitt lärande bland annat genom Babblarna, blogg och månadsmänniskor. Fotografier på olika lärandetillfällen som bland annat arbete med antalsuppfattning och odlingar har visat våra besökare vad vi arbetar med.


Förskoleklassen började med att prata om barnkonventionen, tittade på en liten film, diskuterade och och sjöng barnkonventionslåten. Efter det presenterade vi en bild på vår skola och intervjuade eleverna en och en utifrån frågeställningen: ”Varför är det viktigt att gå i skolan”

Svaren skrevs ner på post -it lappar som fästes runt fotot på skolhuset.

Vi har även jämfört skolgång i andra länder då Kerstin hade en föreläsning och visade bilder från sin skolgång i Afrika och efteråt diskuterade vi vad som är lika och vad som är olika.


På lågstadiet gjordes en tankekarta kring vad rätten till utbildning betyder. Utifrån det tittade vi på olika filmer som jämförde olika skolor hur de ser ut. Vi gjorde även en lektion om Pippi och varför hon inte går i skolan. Eleverna fick arbeta i gruppen, skriva och sedan redovisa sina tankar. Till sist byggde vi klassrum i 3D i grupper samt skrev varsin berättelse. Där fick eleverna använda sin fantasi. Det kunde handla om skolan som försvann så att ingen kunde gå i skolan och om flickan som inte fick gå till skolan för hon var tvungen att arbeta.


På fritids har arbetet med temat Superhjältar lett till frågan - Vad har vi för superhjältar i samhället? Vad vill du bli när du blir stor? Barnen har fått besöka en bondgård och träffat bonden Malin, brandmannen Ronny och polismannen Christoffer, pratat med snickare, elektriker och fönsterputsare och ställt massa frågor. Vilket är ditt drömjobb? Vad krävs för att få jobba med det man vill? Vilken tur vi har här i Sverige som har rätten att få utbilda oss!

4-6:or har haft flera temadagar där eleverna har fått välja olika saker som de vill lära sig mer om. Det har bland annat handlat om rymden, bilar, skolan i andra länder och praktiskt arbete i slöjd och teknik. Vi har lagat mat från olika delar av världen och bjudit varandra på. Genom att koppla detta arbete till de globala målen har vi fått med det perspektivet. Vi har också gjort jämförelser i tid, hur har det varit i Sverige och hur kan framtiden se ut? Skillnader mellan flickor och pojkar? Vi har uppmärksammat Malalas kamp för allas rätt till utbildning.

Sammanfattningsvis har arbetet med Kuben i Önum visat upp vårt lärandeuppdrag på olika sätt. Utställningen i Kuben har bjudit in oss, föräldrar och andra intresserade att ta del av lärandet på Önums Friskola. Arbetet redovisades i sin helhet på skolans skolgårdsfest där alla bjöds in. Vi har kunnat se lärandet från 1-åring till 13-åring. Hur allt hänger ihop och hur vi är viktiga tillsammans! Kuben har nu lämnat Önum, men lärandet fortsätter!


Projektet genomfördes med stöd av Sparbanken Skaraborg genom Sparbanksstiftelsen Skaraborg. Tack för det!


Comments


bottom of page