top of page

Lärande i grupp pågår...

På so-lektionerna arbetar vi i grupper med Familjer. Lätt kaos, men bra resultat!


bottom of page