Programmering på Stubben
Barnen på Stubben har fått programmerat med Babblarna.